Kadının İstihdama Katkısı!

Dünya Ekonomi Forumu tarafından 144 ülke içinde yapılan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2017 raporunu incelediğimizde, Türkiye 131. Sırada yer alıyor. Yine aynı araştırma da, çalışma h​ayatındaki kadınların durumunu ortaya koyan “Ekonomik Katılım ve Fırsat Eşitliği” göstergesine baktığımızda da Türkiye 128. sırada kalıyor.                                      

                       

 

TÜİK raporuna göre toplam nüfus içerisinde, 15 yaşın üzerindeki istihdam oranı erkeklerde %65,8, kadınlarda ise bu oran %29,3 seviyesinde kalıyor. Kadınların iş gücüne katılmamalarında ki en büyük sebepler ise ‘Ev işleri, emeklilik, engelli olma, iş aramama’ olarak belirtiliyor. Kadınların yaklaşık 11 milyonu, “ev işleriyle meşgul” olduğu için, erkeklerde ise en genel gerekçe “emeklilik” olarak belirtilmiş. 2017 yılı içerisinde işgücüne katılım oranı erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %33,8 olarak gerçekleşmiş.

Kadın Yönetici Sayısı Azalıyor

Kadın istihdamındaki artışa karşılık orta ve üst düzey kadın yönetici sayısının yeterince artmadığı hatta oransal olarak düştüğü görülmektedir. Toplam istihdam içinde 2007 yılında kadınların %18’i orta veya üst düzet yönetici iken, 2015 yılında söz konusu oranın %14’e kadar gerilediği görülmektedir. Bu oranların düşmesinde ki birinci neden ise; kadın istihdamı artarken, kadınların iş ile beraber ev içi sorumlulukları üstlenmeleridir. Başka bir ifadeyle kadının kariyer aşamasında ev içi sorumluluklarına yönelik desteklerin yetersiz kalması buradaki sonuçta belirleyici olmaktadır. Bir diğer neden ise işgücü piyasasına yeni giren genç kadın işçilerin yönetici olmak için yeterli deneyime sahip olmaması veya vasıfsız işlerde çalışmasıdır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Raporu, Türkiye’de 1,3 milyon civarında kadının, çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamadığını da gösterdi. Bunların sonucunda 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halide dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağının öngörüldü. Ülkemizde, okuma-yazma bilmeyen kadın oranı erkeklerin beş katından fazladır. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılma oranları da artmaktadır. Okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16 iken; yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 71’dir. Yani, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı, okuryazar olmayan kadınlardan 4,5 kat fazladır. Eleman.net verileri de halen iş arayan kadınların yüzde 56,5’inin deneyimsiz/yeni mezun olduğunu ya da 1-2 yıl arasında iş deneyimine sahip bulunduğunu gösteriyor. Yani mavi yakalı kadınların birçoğu çalışmaya yeni başlamış ya da başlamak üzere diyebiliriz. Bu da kadınların işgücüne katılma yönünde güçlü bir istekleri olduğunu gösteriyor.
 

İstihdam seferberliği gibi etkili uygumalar ve uygun teşviklerle bu isteğin karşılık bulacağına inanıyoruz. Eleman.net’in 10 milyonu aşkın üyesinin yüzde 45’ini kadınlar oluşturuyor. Yüzde 34’ü üniversite mezunu olan kadın adayların en deneyimli oldukları ilk beş sektör eğitim, gıda, tekstil, sağlık ve perakende olarak sıralanıyor.

Eleman.net Genel Cinsiyet Dağılımı Kadın 

%45 Kadın %55 Erkek

Adayların Dağılımı Eğitim Seviyesi

Lisans (Üniversite) % 34,19                                                                                  
Lise 31,05 Ön Lisans (Yüksekokul) % 24,62
İlköğretim % 7,37
Yüksek Lisans (Master) % 2,63
Doktora (PHD) % 0,14


Toplam İş Deneyimi

1-2 Yıl  %28,82
Deneyimsiz / Yeni Mezun %27,74
3-4 Yıl  %19,07
5-10 Yıl  %16,24
10 Yıldan Fazla % 8,13
 

Kadın adayların sektör ve bölüm bazlı deneyim dağılımları

Eğitim %11,34
Gıda %7,41
Tekstil %6,98
Sağlık / Hastane %6,73Bunu Okudunuz Mu?


Fazla Mesai Nedir, Nasıl Hesaplanır?
İş kanunu haftalık çalışma saatlerini ve bu saatler karşılığında ödenecek ücretleri yasada açık açık belirtmiştir. Kanuna göre haftalık çalışmanın 45 saati geçmeyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Bu 45 saat çalışma günlerine eşit olarak bölünür. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren ve çalışan arasında yapılacak anlaşma ile hatalık çalışma saati haftanın farklı günlerine bölünerek tamamlanabilir.

Eleman mı Arıyorsunuz?

250 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Özgeçmiş Oluşturun!

Binlerce online iş fırsatı arasından, aradığınız işe hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

icon
Yeni iş fırsatları, başvuru durumu ve firmadan gelen mesajlardan haberdar olmak ister misiniz?