Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme

Eleman.net olarak kişisel verileriniz güvenliğine önem veriyoruz. Anayasa ile koruma altına alınan kişilerin özel hayatının gizliliği ve diğer temel hak ve özgürlüklerinin uzantısı olarak düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki sorumluluklarımız gereğince sizi “Kanun” ve uygulanması hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme

Şirketimiz, Eleman.Net (Piko Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli üyelerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, “Kanun” hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.  

1. Kişisel Verinin Tanımı:
Sitemize iş başvuruları yapmak amacıyla yüklediğiniz öz geçmişlerinizde yer alan şahsınıza ait başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi “Kanun” uyarınca kişisel bilgil sayılmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz Eleman.net’in Türkiye İş Kurumundan “İŞKUR” almış olduğu izin belgesi doğrultusunda Eleman.net sitesi aracılığıyla istihdam edilecek personel arayan şahıs ve/veya şirketlerin bilgisine sunulması ve başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve onayladığınız üyelik koşullarına istinaden tarafınıza sunmuş olduğumuz üyelik hizmetinin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız  kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması:
Kişisel verileriniz, başta GD Holding A.Ş. olmak doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; yurtdışında faaliyet gösteren sunucularımıza, personel istihdam etmek amacıyla Eleman.Net’e üye olan işveren kuruluşlara, Türkiye İş Kurumuna “İŞKUR” ve yasal mevzuat zorunlu kıldığı takdirde talep eden bütün resmi kurum ve kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Güvenliği:
Kişisel veriler, verilerin işlenme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa kişisel verileriniz aramızdaki üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra da işlenmeye devam edecektir. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, aktarılan verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız:
“Kanunun” 11. maddesi gereğince; şirketimize yazılı olarak başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, “Kanuna” aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Eleman. Net tarafından 11. madde kapsamında düzenlenen haklarınıza ilişkin yazılı talepleriniz 30 iş günü içerisinde yasal mevzuata uygun olarak cevaplandıracaktır. Eleman.Net’ten gelen cevap üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurma hakkınız saklıdır.

Eleman.Net bu metin üzerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa bağlı olarak çıkacak yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yardım Destek
0216 222 25 88

Eleman mı Arıyorsunuz?

250 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 222 25 88