Brütten Nete, Nettten Brüte Maaş Hesaplama Robotu

Eleman.net insan kaynakları ve muhasebe uzmanlarının rehberliğinde oluşturulmuş Eleman.net Maaş Hesaplama Robotu ile brütten nete ya da netten brüte maaş hesaplaması yapabilir, aylık kazancınızı ve kazancınızdan yapılan kesintileri görebilir, ayrıca maaşınızla ilgili istatiksel verilere ulaşabilirsiniz..

Ücret 13.414,50₺
Gelir Vergisi -570,12₺
Damga Vergisi -0,00₺
Toplam Vergi -1.442,05₺
Net Ödeme 11.972,45₺
Ay
Brüt Ücret
İşçi SGK Primi
İşçi İşsizlik Sigortası
Vergi Matrahı
Damga Vergisi
Gelir Vergisi
KGVM*
Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi
Net Ücret
Ocak
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
11.402,33
1.276,02
10.942,14
Şubat
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
22.804,65
1.276,02
10.942,14
Mart
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
34.206,98
1.276,02
10.942,14
Nisan
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
45.609,30
1.276,02
10.942,14
Mayıs
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
57.011,63
1.276,02
10.942,14
Haziran
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
25,86
434,33
68.413,95
1.276,02
10.942,14
Temmuz
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
490,81
79.816,28
1.710,35
10.911,52
Ağustos
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
377,85
91.218,60
1.902,62
11.024,48
Eylül
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
0,00
102.620,93
2.280,47
11.402,33
Ekim
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
0,00
114.023,25
2.280,47
11.402,33
Kasım
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
0,00
125.425,58
2.280,47
11.402,33
Aralık
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
0,00
0,00
136.827,90
2.280,47
11.402,33
Toplam
160.974,00
22.536,36
1.609,74
136.827,90
155,11
3.474,61
136.827,90
20.390,97
133.198,18
Ortalama
13.414,50
1.878,03
134,15
11.402,33
12,93
289,55
11.402,33
1.699,25
11.099,85

Eleman.net Maaş Hesaplama Robotu

Eleman.net Maaş Hesaplama Robotu, vergi kesintileri, sigorta primleri, gelir vergisi dilimi ve diğer yasal kesintileri çıkararak brütten nete 2023 verilerine göre maaş hesaplaması yapan gelişmiş bir hesaplama aracıdır. Brütten nete ve netten brüte maaş hesaplaması yapmak için hesaplama robotumuzu güvenle kullanabilirsiniz.

  • Maaş hesaplama programı, güncel aylık maaş hesaplamasında kullanılan vergi oranları, sigorta primleri, diğer yasal kesintiler gibi ve ek ödeme verilerini temel alır.
  • Maaş hesaplaması yaparken sadece brüt maaşı değil, medeni durumu, çocuk sayısını ve diğer detayları da doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Eksik bilgiler sonucu etkileyebilir.
  • Maaş hesaplaması sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Eleman.net’in ücretsiz hizmetidir. Gösterilen maaş tutarı kesin değildir.

Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brüt maaş hesaplama, temel olarak brüt maaştan SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi kesintileri çıkarılarak hesaplanır. Brüt maaştan yapılan kesintiler, içinde bulunan ayın vergi dilimi, çalışanın medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısı gibi kriterlere göre değişir. Aylık maaş hesaplaması yapılırken aşağıdaki formül kullanılır. Brüt maaştan yapılan kesintiler, çalışanın net maaşını belirler.

Net Maaş Hesaplama Formülü

Aylık Maaş = Brüt Maaş - (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi)

Aylık Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir çalışanın bürütten nete maaş hesaplama işlemi yapılırken öncelikle bürüt maaş belirlenir. Ardından SGK primleri hesaplanır. Sonra işsizlik primleri, gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanır. Son adımda bürütten nete maaş tutarı formüle uygun hesaplanır.

Brüt maaş, çalışanın alacağı net maaşın vergi ve yasal kesintilerden önceki halidir. SGK primi, çalışanın sosyal güvenlik hakları için ödenen tutardır. İşsizlik primi, çalışanın işsiz kaldığı durumda işsizlik maaşı alabilmesi için ödenen tutardır. Gelir vergisi, çalışanın kazancından devlete ödenen gelir vergisidir. Damga vergisi ise belge ve kağıtların üzerine konulan bir vergi türüdür. Brütten nete çevirme işleminde bu kalemler maaş hesaplama formülüne uygun olarak hesaplanır ve net maaş elde edilir.

Örnek olarak aylık bürüt maaşı 40 bin TL olan bir çalışanın maaşını bürütten nete 2023 verilerine aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

Bu örnek hesaplamada, çalışanın brüt maaşı 40 bin TL ve SGK prim oranı %15,5, işsizlik prim oranı %1, gelir vergisi oranı %20 ve damga vergisi oranı %0,75 olarak alınmıştır. Bu durumda çalışanın brütten nete maaş hesaplaması sonucu 26.300 TL'dir.

  • Brüt Maaş: 40.000 TL
  • SGK Primi: (40.000 TL x %15,5) / 100 = 6.200 TL
  • İşsizlik Primi: (40.000 TL x %1) / 100 = 400 TL
  • Gelir Vergisi: (40.000 TL - (6.200 TL + 400 TL)) x %20 = 6.800 TL
  • Damga Vergisi: (40.000 TL x %0,75) / 100 = 300 TL
  • Net Maaş: 40.000 TL - (6.200 TL + 400 TL + 6.800 TL + 300 TL) = 26.300 TL


Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenli olarak aylık prim ve hizmet belgelerini sunan, primlerini düzenli şekilde ödeyen ve borcu bulunmayan işverenler, sigorta primlerinde meydana gelen %5'lik indirimden faydalanırlar. Bu indirim sayesinde işveren sigorta prim oranı %20,5 yerine %15,5 olarak uygulanır. Prim borcu olan işverenler için sigorta prim oranı %20,5 olarak uygulanır.

Brütten Nete Maaş Hesaplama – 2023

Brütten nete maaş hesaplama 2023 kriterlerine göre SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintiler düşülerek yapılır. Aylık maaş hesaplama, bu kesintilerin brüt maaştan çıkarılmasıyla elde edilir. Kesintiler ve vergi oranları zaman zaman değişiklik gösterebilir. 2023 brütten nete maaş hesaplama sisteminde oranlar şu şekildedir. SGK prim oranı %15,5, işsizlik prim oranı %1, gelir vergisi oranı %15 ila %40 (Brüt ücrete göre değişiklik gösterir) ve damga vergisi oranı %0,75'dir.

Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 yılı için brüt maaş tutarına göre dört tane vergi dilimi vardır. Brütten net maaş hesaplama yapılırken dikkate alınacak kesintiler tutara göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki örneklerde, vergi dilimlerine göre brüt net maaş hesaplama yöntemini göstermektedir.

Brüt Maaş Vergi Dilimleri

2023 yılı için brüt maaş tutarına göre dört tane vergi dilimi vardır. Brüt maaştan yapılacak kesintiler tutara göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki örneklerde, vergi dilimlerine göre brütten nete maaş hesaplaması yöntemini göstermektedir.

1. Vergi dilimi:

Brüt maaş: 20.000 TL
SGK primleri: (20.000 TL x %15,5) / 100 = 3.100 TL
İşsizlik primleri: (20.000 TL x %1) / 100 = 200 TL
Gelir vergisi: (20.000 TL - (3.100 TL + 200 TL)) x %15 = 3.550 TL
Damga vergisi: (20.000 TL x %0,75) / 100 = 1.500 TL
Net maaş: 20.000 TL - (3.100 TL + 200 TL + 3.550 TL + 1.500 TL) = 11.650 TL

2. Vergi dilimi:

Brüt maaş: 60.000 TL
SGK primleri: (60.000 TL x %15,5) / 100 = 9.300 TL
İşsizlik primleri: (60.000 TL x %1) / 100 = 600 TL
Gelir vergisi: (60.000 TL - (9.300 TL + 600 TL)) x %20 = 9.900 TL
Damga vergisi: (60.000 TL x %0,75) / 100 = 4.500 TL
Net maaş: 60.000 TL - (9.300 TL + 600 TL + 9.900 TL + 4.500 TL) = 36.700 TL

3. Vergi dilimi:

Brüt maaş: 80.000 TL
SGK primleri: (80.000 TL x %15,5) / 100 = 12.400 TL
İşsizlik primleri: (80.000 TL x %1) / 100 = 800 TL
Gelir vergisi: (80.000 TL - (12.400 TL + 800 TL)) x %27 = 14.960 TL
Damga vergisi: (80.000 TL x %0,75) / 100 = 6.000 TL
Net maaş: 80.000 TL - (12.400 TL + 800 TL + 14.960 TL + 6.000 TL) = 47.240 TL

4. Vergi dilimi:

Brüt maaş: 800.000 TL
SGK primleri: (800.000 TL x %15,5) / 100 = 124.000 TL
İşsizlik primleri: (800.000 TL x %1) / 100 = 8.000 TL
Gelir vergisi: (800.000 TL - (124.000 TL + 8.000 TL)) x %35 = 199.200 TL
Damga vergisi: (800.000 TL x %0,75) / 100 = 60.000 TL
Net maaş: 800.000 TL - (124.000 TL + 8.000 TL + 199.200 TL + 60.000 TL) = 326.800 TL

Net Ve Brüt Maaş Arasındaki Fark Nedir?

Brüt maaş, bir çalışanın vergi, sigorta primleri ve diğer kesintiler yapılmadan önceki toplam kazancıdır. Brüt maaş, işverenin çalışana ve devlete ödemekle yükümlü olduğu toplam maliyettir. Net maaş ise vergi, sigorta primleri ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın gerçek kazancıdır. Net maaş, çalışanın eline geçen gerçek maaştır. Net maaş, brüt maaştan daha düşüktür. Bunun nedeni, brüt maaştan yapılan kesintilerdir. Bu kesintiler, çalışanın sosyal güvenlik haklarına sahip olması için ödenen SGK primleri, işsizlik sigortası primleri, gelir vergisi ve damga vergisidir.

Brüt Maaş Alanlar Yılbaşında Neden Daha Çok Maaş Alır?

Yılbaşında alınan maaşın fazla olması vergi oranının yılbaşında düşmesinden kaynaklanmaktadır. Vergi dilimleri brüt maaşa göre belirlenir. Yeni yılın ilk ayında daha az vergi kesintisi uygulanır. Bu nedenle Ocak ayında brüt maaş alanlar net olarak daha fazla maaş alır. Ancak yıl ilerledikçe vergi dilimleri etkili hale gelir ve vergi kesintileri artar, dolayısıyla net maaş düşer.

Netten Brüte Maaş Hesaplama – 2023

Net maaş, çalışanların sigorta primi, gelir vergisi, işsizlik primi ve diğer zorunlu kesintiler düşüldükten sonra eline geçen net kazancıdır. Netten brüte maaş hesaplama ise, çalışanın aldığı ya da almak istediği net maaşın eline geçebilmesi için işverenin ödemesi gereken brüt maaşın ne olması gerektiğini hesaplama işlemidir. Netten brüt maaş hesaplama işleminde vergi, sigorta primleri ve diğer kesintiler hesaplanarak net maaşa ekleme yapılır. Netten brüte 2023 verilerine göre size karmaşık gelebilir. Bu hesaplamayı Eleman.net'in Maaş Hesaplama Robotu‘nu kullanarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

Netten Brüte Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Netten brüte maaş bulunurken brüt maaştan yapılan SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi, damga vergisi hesaplanıp net maaşa eklenmelidir. Netten brüte maaş hesaplama 2023 kesinti oranlarının "Brüt maaş = Net maaş + SGK primleri + İşsizlik sigortası primleri + Gelir vergisi + Damga vergisi" formülüne uygulanmasıyla yapılır. Netten brüte çevirme işlemini aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz.

Net maaş: 20.000 TL
SGK primi: (20.000 TL x %15,5) / 100 = 3.100 TL
İşsizlik sigortası primi: (20.000 TL x %1) / 100 = 200 TL
Gelir vergisi: (20.000 TL - (3.100 TL + 200 TL)) x %15 = 3.550 TL
Damga vergisi: (20.000 TL x %0,75) / 100 = 1.500 TL
Brüt maaş = 20.000 TL + 3.100 TL + 200 TL + 3.550 TL + 1.500 TL = 28.550 TL

Maaş Vergi Dilimi Hesaplama

Maaş vergi dilimi hesaplama, çalışanın kazancına göre ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması anlamına gelir. Vergi dilimi, belirli kazanç aralıklarına göre belirlenir. Gelir arttıkça vergi oranı da artar. Bu nedenle daha yüksek maaşa sahip çalışanlar daha yüksek oranda vergi öderler. Net brüt maaş hesaplama ve brüt maaş hesaplama sisteminde kişinin maaş vergi dilimi, toplam brüt maaşına göre belirlenir. Çalışanın o dilimdeki vergi oranı kullanılarak vergi hesaplanır.

Gelir Tablosu ve Vergi Dilimi

70.000 TL'ye kadar % 15,
150.000 TL olan gelirde, kazanılan gelirin 70.000 TL'si için 10.500 TL, üstü için %20,
550.000 TL olan gelirde, kazanılan gelirin 150.000 TL'si için 26.500 TL üstü için %27,
1.900.000 TL olan gelirde, kazanılan gelirin 550.000 TL'si için 134.500 TL, üstü için %35,
1.900.000 TL üstü gelirde, kazanılan gelirin 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, üstü için %40 gelir vergisi alınır.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, resmi belgelerin düzenlenmesi veya ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi durumlarda, işlem uygulanan alınan belgelerden alınan vergi türüdür. Damga vergisi, belgeyi veya işlemi resmi hale getirmek için ödenmesi gereken bir tür vergi olduğundan, resmi kurallara uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir.

2023 Maaş Hesaplama Nasıl Olacak?

2023 yılına göre brüt maaştan net maaşa geçiş hesaplamaları, SGK primleri, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintiler göz önünde bulundurularak yapılır. Aylık maaş hesaplaması, bu kesinti ve vergilerin brüt maaştan düşülmesiyle elde edilir. Kesinti ve vergi oranları zaman içinde değişebilir. 2023 brütten nete maaş hesaplama sistemine göre, oranlar şunlardır: SGK prim oranı %15,5, işsizlik prim oranı %1, gelir vergisi oranı %15 ila %40 arasında değişir (brüt ücrete bağlı olarak), ve damga vergisi oranı %0,75'tir. Brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamaları oldukça karmaşık ve uzmanlık isteyen hesaplamalar gerektirir. Bu hesaplamaları yapmak yerine Eleman.net'in ücretsiz maaş hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Maaş hesaplaması Piko Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin ücretsiz bilgilendirme amaçlı hizmetidir. Maaş hesaplaması 2023 verilerine göre yapılmakta olup hesaplanan tutar gerçek bordrodan farklı olabilir. Eleman.net, maaş hesaplaması sonucu oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Eleman mı Arıyorsunuz?

350 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12