Tazminat Hesaplama (Kıdem ve İhbar)

Tazminat Hesaplama aracı ile 2024 yılı kıdem ve ihbar tazminatınızı öğrenin.

Maaş Miktarı
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
İhbar Tazminatı Detayları
İhbar Süresi Hafta
Brüt İhbar Tazminatı 0,00 TL
Gelir Vergisi 0,00 TL
Damga Vergisi 0,00 TL
Net İhbar Tazminatı 0,00 TL
Kıdem Tazminatı Detayları
Çalışma Süresi
Brüt Kıdem Tazminatı 0,00 TL
Vergiler 0,00 TL
Vergi İndirimleri 0,00 TL
Net Kıdem Tazminatı 0,00 TL

eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.

Hemen Özgeçmiş Oluştur

Kıdem Tazminatı Hesaplama - 2024

Kıdem tazminatı çalışanların kazanılmış haklarından biridir. En özet tanımıyla çalışanın, farklı sebeplerden dolayı işini kaybettiğinde maddi durumunu rahatlatmak için aldığı toplu ödemedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işyerinde kesintisiz çalışmış olması zorunludur.

İşçinin işten ayrıldıktan sonra alacağı kıdem tazminatını hesaplamak için net ücret değil, brüt ücret baz alınır. Brüt ücret üzerinden sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaz. Direkt olarak maaş bordrosunda yazılı olan brüt ücrete göre hesaplanır.

İşçinin süreklilik arz eden yani düzenli olarak aldığı destek, yardımlar TL cinsinden gösteriliyorsa hesaplamaya dahil edilir. İşçinin aldığı ikramiyeler ücrete endeksli olarak hesaplanıyorsa son alınan brüt maaş üzerinden günlük hesaplanarak 30 ile çarpılıp bulunur. Bir yıl boyunca prim, ikramiye, yol ve yemek gibi ücretlerin de dahil olduğu tutar üzerinden formül işlenir. Kıdem tazminatından yapılacak tek kesinti damga vergisi olabilir.

Örnekteki işçi 1 yıl 1 aydır çalıştığı işyerinden 2023 yılı Şubat ayında ayrıldığı için 2023 kıdem tazminatı için belirlenen üst sınır 19.982,83 TL ile hesaplanmıştır.

Örnek Asgari Ücret 2024 Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu

 • Brüt Maaş: 42.000 TL
 • Günlük Brüt: 1.400 TL
 • İşe Giriş - Çıkış Tarihi: 09.01.2023- 29.02.2024
 • Çalışma Günü: 416
 • Kıdem Günü: 416 x 30 gün ÷ 365 = 34,2
 • Brüt Kıdem Tazminatı: 34,2 x 1.168,61 = 39.966,46 TL (Tavan)
 • Damga Vergisi Kesintisi: 39.966,46 TL x 0,00759 = 303,3 TL
 • Net Kıdem Tazminatı: 39.663,16 TL

Örnekteki işçinin işvereni dilerse gelir vergisini ödemek suretiyle tavan tutardan fazla kıdem tazminatı ödeyebilir. Bu durumda işçinin kıdem günü olan 34,2 sayısı günlük brüt ücreti 1.400 TL ile çarpılır. Brüt kıdem tazminatı 47.880 TL, net kıdem tazminatı 47.516 TL olur.

Kıdem tazminatı faiz hesaplama bankaların mevduat faizleri üzerinden geciken gün sayısına göre yapılır. Ödeme günü kesin olmasına rağmen geçtiğinde ya da temerrüt gerçekleştiğinde bankaların bir yıl boyunca uyguladığı en yüksek faiz baz alınır. Kıdem tazminatı için açılan davaya bakan hakimin takdirine bağlıdır.

Devlet memurlarının kıdem tazminat tavan tutarı bir yıllık azami ikramiyesinden fazla olamaz. Devlet memuru 2023 kıdem tazminatı hesaplama işleminde katsayıları aşağıda bulabilirsiniz:

 • 2023 Aylık Katsayısı (0,433684)
 • 2023 Taban Aylık Katsayısı (6,787992)
 • 2023 Yan Ödeme Katsayısı (0,137535)

Devlet memuru kıdem tazminatı hesaplama için kullanılan formüller:

 • Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı
 • Ek Gösterge x Aylık Katsayısı
 • Kıdem Aylığı Toplam Gösterge x Aylık Katsayısı
 • Taban Aylık Gösterge x Taban Aylık Katsayısı
 • Aylık Gösterge + Ek Gösterge x Aylık Katsayısı x %215

Devlet memurları için 2024 yılında da aynı katsayı ve formüller uygulanmaya devam eder. 2024 kıdem tazminatı hesaplama işlemleri için de yukarıdaki verilerden faydalanabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Hesaplama - 2024

İhbar tazminatı çalışan bireylere verilen haklar arasındadır. Çalışılan yıl ve alınan maaşa göre hesaplanır. İşçi ve işveren arasında farklı sebeplerle anlaşmazlık oluştuğunda işten usulsüz çıkma, çıkarma gerçekleşirken ihbar tazminatı hakkı doğar. İşçi ya da işverenin iş sözleşmesini tek taraflı, hukuka aykırı şekilde feshetmesi durumunda ödenir. Zarara uğrayan tarafa zararı veren kişi öder yani işçinin işverene ödemesi de bir haktır.

İşveren ya da işçinin 4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesinde belirtilen sürelere uymadan sözleşmeyi feshetmesi halinde ortaya çıkar. İhbar tazminatının ortaya çıkmaması için işçi, işverenin haklı nedenleri varsa bunu karşı tarafa bildirmesi önemlidir.

İhbar tazminatı hesaplaması yapılırken çalışanın kıdemi baz alınır. Çalışanın kıdemine denk gelen çalışma süresinin her haftası yedi (7) gün olarak temel alınır. Elde edilen toplam çalışma gün sayısı ve brüt maaşın günlük tutarı çarpılarak bulunur. İşveren çalışanın sözleşmesini feshetmek istiyorsa hesaplanan ihbar tazminatı tutarını aynı gün ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen tazminatlar için işçinin dava hakkı zamanaşımı süresi 5 yıldır.

İhbar Tazminatı Bildirim Süresi ve Hesaplama Tablosu

Çalışma Süresi İhbar Süresi Tazminat Tutarı
0-6 Ay 2 Hafta 14 günlük brüt ücret
6-18 Ay 4 Hafta 28 günlük brüt ücret
18-36 Ay 6 Hafta 42 günlük brüt ücret
36 Ay ve Üzeri 8 Hafta 56 günlük brüt ücret


İhbar tazminatı hesaplanırken yol, yemek, prim gibi İş Kanunu’nun 32. maddesinde yer verilen ek ücretler de hesaba dahil edilerek yapılır. İşçiye verilen ek ücretler ve para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınarak tutar bulunur. Tazminat hesaplama için kıdem bulunurken yukarıdaki tabloda yazan veriler baz alınır.

Bir yılda yapılan tüm ödemelerin 365 güne bölünmesi ile bulunan tutar günlük ücrete eklenir ve giydirilmiş günlük ücret bulunur. Giydirilmiş günlük ücret maaşa ek olarak ödenen prim, yol, yemek, sosyal yardımların toplamıdır.

Hesaplama formülü “İhbar Süresi x Kıdem Tazminatına Esas Tutulan Giydirilmiş Günlük Ücret”. Bulunan tutardan işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahı ve damga vergisi düşülerek son tutar bulunur. İhbar tazminatı hesaplama örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:


15 ay çalışan asgari ücretli işçi tazminat hesaplama 2023 yılı:

 • Brüt ücret 13.414 TL, net ücret 11.402 TL, günlük 447,15 TL
 • 447,15 TL x 28 gün (4 hafta ihbar süresi)
 • 12.520 TL ihbar tazminatı

15 ay çalışan asgari ücretli işçi tazminat hesaplama 2024 yılı:


 • Brüt ücret 20.002,50 TL, net ücret 17.002,12 TL, günlük 666,75 TL
 • 666,75 TL x 28 gün (4 hafta ihbar süresi)
 • 18.669 TL ihbar tazminatı

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Bir yıl boyunca aynı işyerinde çalıştıktan sonra hak kazanılan kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

 • Belirli bir iş yerinde en az 1 yılın doldurulması gerekir. Kıdem tazminatı şartları kadar hesaplaması için de işçinin çalıştığı süre önemlidir.
 • Çalışılan işyerinde sözleşmeli, süresiz ya da sigortasız şekilde çalışmak tazminat almak için yeterlidir.
 • İstifa, emeklilik, işten çıkarılma gibi farklı sebeplerle iş yeri ile ilişiğinin tamamen kesilmesi ve kanuna uygun olması gerekir.
 • İşçi görevi kötüye kullanması, hile ve usulsüzlük yapması, görevini yerine getirmemesi, yasalara aykırı davranması gibi durumlarda kıdem tazminatı alamaz.
 • Yasal olarak belirlenen tavan ve taban tutarlar üzerinden tazminat hesaplaması yapılır. Maaş ne olursa olsun yasal olarak belirlenen tavan tazminat tutarı ve hesaplama yöntemleri baz alınır.
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kıdem tazminatı tavanı işçinin çalıştığı süreye göre alabileceği en fazla tazminat tutarının yasal olarak belirlenmiş halidir. İşçinin alabileceği maksimum ödemenin yasalarla sınırlandırılması durumu çalıştığı süreden bağımsız olabilir.

Örneğin 2023 kıdem tazminatı tavanı işçinin çalıştığı her yıl için 19.982,83 TL olarak uygulanmıştır. İşçi ne kadar uzun yıllar çalışsa da her bir yıl için bu tutarın üstünde ödeme alamamıştır. 2024 kıdem tazminatı tavanı olarak belirlenen 35.058,58 TL de her yıl için uygulanan üst limittir. Kıdem tazminat tavan tutarı enflasyona göre Ocak – Temmuz aylarında yapılan zamlarla artar.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı

Eleman.net tarafından insan kaynakları ve muhasebe uzmanlarının desteği ile oluşturulan Tazminat Hesaplama (Kıdem ve İhbar) Robotu ile alacağınızı sorunsuz, hızlı şekilde bulabilirsiniz. Brüt ve net maaştan tazminat hesaplama işlemlerini sadece verileri girerek yapabilirsiniz.

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama işlemi için maaş miktarı, işe giriş ve çıkış tarihi bilgilerini girmeniz yeterlidir. Hesapla butonuna bastığınız zaman karşınıza ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama 2024 bilgileri gelir. Brütten ve netten tazminat hesaplama tercihi size bağlıdır.

İhbar tazminatı haftalık süresi, brüt ihbar tazminatı, damga ve gelir vergisi kesinti tutarı detaylarını görebilir alacağınız net tutarı tabloda görebilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplandıktan sonra çalışma süresi, brüt ihbar tazminatı, vergiler ve vergi indirimleri detayları ile net kıdem tazminatı tutarını öğrenebilirsiniz.

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 ve 2024 yıllarında farklı verilerle işlenir. Her yıl 2 defa kıdem, ihbar tazminatı tutarları yasal olarak belirlendiği için hesaplamada doğru bilgileri girmeniz önemlidir. Hesaplanan sonuçlar güncel tutar ve kesintilere göre yaklaşık olarak yapılır, sadece bilgilendirme amacı taşır.

Kıdem tazminatı her yıl için brüt ücretin 30 günlük karşılığı olduğundan diğer ek ödemeler de baz alarak bilgiler girilmelidir. Yıl dolmadığında aylar güne dönüştürülerek brüt ücretin günlük karşılığı ile çarpılarak hesaplanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem Tazminatı Nedir?

“Kıdem tazminatı nedir?” sorusunun cevabı en az 1 yıl aynı işyerinde çalışan kişinin emeği karşılığında aldığı tazminat türüdür. Brüt tutar üzerinden işçinin en son aldığı aylık üzerinden hesaplanıyor olsa da çalıştığı süreye göre sorumlu ve istisna tutulan matrahlar nedeniyle değişebilir. Örneğin 2023 tazminat hesaplama işlemlerinde asgari ücretli çalışan için o yılın en son alınan brüt asgari tutarı baz alınır. İşçi sonraki yıl çıkış yaptığında 2024 tazminat hesaplama araçları ile tutar belirlenir.

İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem ve ihbar tazminatı birbirinden farklı durum, amaç ve hesaplama şekillerine sahiptir. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama sırasında güncel kanunlar takip edilir. Usulsüz istifa veya işten çıkarılma durumunda ihbar tazminatı verilir.
Belirsiz süreli iş sözleşmeleri fesh edildiğinde işten çıkış hemen yapılacaksa ihbar tazminatına hak doğar. Çünkü iş sözleşmelerine göre işten çıkış bildiriminden sonra karşı tarafa süre verilmelidir. Kanun ve sözleşmeye aykırı işten çıkarılma durumunda sözleşmeyi usulsüz fesheden taraf ihbar tazminatı ödeyerek karşı tarafın zararını karşılar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır 2024?

Emeklilik, istifa gibi nedenlerle işten çıktıktan sonra kıdem tazminatı nasıl alınır? İşçinin kıdem tazminatı şartlarını sağladığına dair belgeleri toplayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmesi halinde işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İşçinin işten çıkış yılının tavan tutarı ve aynı işyerinde çalışma süresine göre kıdem tazminatı hesaplama yapıldıktan sonra ödenir.

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi Nedir?

Kıdem tazminatı hesapla işlemi yapıldıktan yani işçinin işten çıkışı verildikten sonra tazminatın ödeneceği zaman kesin olarak belirlenmemiştir. İşveren işçiyi mağdur etmeyecek bir süre içerisinde tazminat ödemesi yapabilir.

İşten çıkış işleminin yapıldığı gün itibariyle tutara faiz işleyeceği için ödemenin gecikmesi halinde işçi zarara uğramaz. Kıdem tazminatı zamanaşımı 5 yıldır. Kıdem tazminatına hak kazanan işçi eğer 5 yıl içerisinde kendisine ödeme yapılmadığı için dava açmazsa hakkını kaybeder.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

2023 yılı kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran tarihine kadar 19.982,83 TL, 31 Aralık tarihine kadar 23.489,83 TL olarak uygulanmıştır. 2024 yılı kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran tarihine kadar 35.058,58 TL olarak uygulanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?

Kıdem tazminatı sisteminin yenilenmesi ile işçinin mağduriyetini önlemek için planlanmış bir sistemdir. Yürürlüğe girdiğinde koşulları kesinleşecek olan sistemde işverenin her ay işçiye ödediği maaşın belirli bir kısmını fona aktarması, işçinin de bunu kontrol edebilmesi beklenir. Kıdem tazminatı fonu yasalaştığında 1 gün bile çalışan kişilerin tazminat alma hakkı olur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak açıklanan tavan tutara göre hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı tavan 2023 yılının ilk yarısında 19.982,83 TL, ikinci yarısında 23.489,83 TL üzerinden hesaplanmıştır. Kıdem tazminatı tavan 2024 yılının ilk yarısında 35.058,58 TL üzerinden hesaplanır. İşçinin çalıştığı yıl ile belirlenen tavan tutar çarpılır. Kıdem tazminatı hesaplamalarında kesirli sayılar devredilerek işlem yapılır.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Aynı işyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kanuna uygun şekilde işten çıkan kişinin “2023 kıdem tazminatı ne kadar?” sorusunun yanıtı hazirana kadar 19.982,83 TL, hazirandan sonra 23.489,83 TL olarak verilmiştir. “2024 kıdem tazminatı ne kadar?” sorusuna da hazirana kadar 35.058,58 TL cevabı vermek mümkündür. İkinci altı ay için henüz tavan tutar açıklanmamıştır.

5 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024?

2024 yılının 1 Temmuz tarihine kadar işten çıkan 5 yıllık çalışanın kıdem tazminatı “35.058,58 TL x 5” formülüne göre vergiler ve istisnalar uygulanmadan 175.292,9 TL’dir. Binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi uygulanır.

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

Sözleşmeli ve sürekli çalışan, en az 1 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmaya devam etmiş kişiler kıdem tazminatı alabilir. İşçinin işten ayrılma sebebine bakılmaksızın hakkı olduğu için işten çıkarılması, emekli olması ya da istifa etmesi tazminat almasına engel değildir.

Yalnız işçi işvereni zorda bırakacak şekilde iş sözleşmesine aykırı hallerde işten istifa ederse tazminat alamaz. İş sözleşmelerinin bağlayıcılığı gereği işten çıkışın askerlik, emeklilik, sağlık sorunu gibi sebeplerle yani iyi niyetle yapılmış olması gerekir.

Tazminat Hakkı Ne Zaman Doğar 2024?

Kıdem tazminatı hakkı işçinin çalıştığı işyerinde tam bir yılı doldurmasından doğar ve bu süreden az olduğunda tazminat alamaz. İşçinin işten çıkarılması, iş sözleşmesinin feshi işveren tarafından yapıldığında tazminat hakkı doğar. İşçi askerlik, emeklilik, sağlık problemleri nedeniyle kendisi işten çıktığında tazminat alabilir fakat sebepsiz yere istifa ettiğinde alamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi Nedir?

Belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı kanuna göre sonlandırıldığında bir yıldan uzun süre çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin tazminatı ödemek için kesin bir süresi olmasa da sürekli olarak tutara faiz işler. İşçinin en geç 5 yıl içerisinde ödenmeyen kıdem tazminatını almak için dava açması gerekir. İşten çıkışı itibariyle 5 yıl boyunca talepte bulunmadığında hakkını kaybeder.

Kıdem Tazminatı Neye Göre Hesaplanır?

“Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?” sorusunun kısaca cevabı 30 günlük brüt ücrettir. Çalışanın en son aldığı 30 günlük brüt ücret üzerinden belirlenen tutardan damga vergisi düşülerek tutar bulunur. Fakat çalışanın aldığı ücret ne olursa olsun yıllık belirlenen tavan tutardan fazla hesaplanamaz.

Örneğin çalışan 30.000 TL alıyor olsa dahi kıdem tazminatı tavanı 2023 yılında 19.982,83 TL olduğu için en fazla bu tutar ile hesaplama yapılmıştır. Aynı şekilde maaşı 50.000 TL olan birinin kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35.058,58 TL olduğu için en yüksek bu tutardan hesaplanır.

Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alırım?

“Kıdem tazminatı ne kadar olacak?” sorusunun cevabını kendi maaşınızı ve tavan tutarı düşünerek yaklaşık değerde bulabilirsiniz. En son aldığınız maaşı aynı işyerinde çalıştığını yıl sayısı ile çarparak tutarı bulabilirsiniz. Yıllık tavan tutarın üzerinde maaş alıyorsanız en fazla bu tutarla çarpma işlemi yapmalısınız.

Son Yazılar

2024 Yeni Airbnb Yasası Nedir?
Yeni Airbnb yasası, 2024 yılı itibariyle, kısa süreli ev kiralamalarını düzenleyen bir yasadır. Kanuna göre, evlerini veya odalarını kısa süreli kiray...
Marka Tescili Nedir? Nasıl Marka Tescili Alınır?
Marka, bir ürün veya hizmetin piyasada temsil edilmesiyle ilişkilendirilen bir şirketin kimliğidir. Marka, kelime veya sembol gibi unsurlardan oluşabi...
Serbest Meslek Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Serbest meslek kavramını yıllardır gündelik hayatımızda sıklıkla duyarız. Genellikle gerçek anlamının dışında, işsiz veya sabit işi olmayan insanlar i...
İnovasyon Nedir? Şirketler İçin Neden Önemlidir?
İnovasyon, Türkçe ’ye “yenileşim” olarak çevrilmiş bir kelimedir ve temelde yenilemek, değiştirmek, dönüştürmek anlamlarını taşır. Bu yenilikleri diğe...
Müşteri Sadakatini Sağlamak İçin Neler Yapılabilir?
Müşteri sadakati, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin rakip şirketlere karşın tercih edilmesini sağlar. Uzun vadeli bir başarı elde etmek isteyen marka...
Çalışan Kadınların Yaşadığı 10 Sorun Ve Çözüm Yolları
Bir kadının çalışması ve ekonomik özgürlüğe sahip olması özgürleşmesi için en hayati adımlardan biridir. Fakat her alanda cinsiyet eşitsizliğine maruz...
Kötü Niyet Tazminatı Nedir?
İşverenlerin, çalışanlarına adil davranma yükümlülüğü vardır. Ancak, bazen iş ilişkilerinde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ve kötü niyetli davranışla...
Toksik İş Arkadaşlarıyla Nasıl Başa Çıkılır?
Günümüzün yarısını geçirdiğimiz iş yerinde toksik birinin varlığı her şeyi çekilmez hale getirebilir. Motivasyonunuzu düşürür, huzurunuzu kaçırır, sin...
İş Arama Platformlarını Etkili Kullanmanın İpuçları
İş arama platformları, günümüz iş dünyasında süreci kolaylaştıran en önemli araçlardan biri olarak kabul edilir. Bu platformlar aracılığıyla iş arayan...
Yurtdışı Çalışma Sponsoru Nedir?
Yurtdışında çalışabilmeniz için genellikle çalışma iznine ihtiyacınız vardır. Bazı ülkelerde çalışma izni almanız için bir işverenin sizi işe aldıktan...

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12