İşkur İşbaşı Eğitim Programı

Ülkemizde kamu kapsamındaki birçok kurum işsizlik oranının azaltılması için çeşitli çalışmalar ve uygulamalar yapmaktadır. İŞKUR da bu kurumlardan birisidir. İŞKUR, yaptığı çeşitli eğitimlerle işsizlik oranını azaltmayı ve çalışan genç sayısını artırmayı amaçlamaktadır. İŞKUR işbaşı eğitim programları, ülkemizdeki işsizlik oranını amaçlanmak için tasarlanmıştır ve uygulanmaktadır. Bu program kapsamında eğitimler verilmekte ve iş alanları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR tarafından düzenlenmekte olan ve ülkemizdeki işsizliğin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların ve eğitimlerin tümüne verilen isimdir. Aktif işgücü piyasası programları olarak da tanımlanabilir. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kayıtlı olan işsiz kişilerin çalışacakları işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgileri uygulama olarak öğretmekte ve bu alanla ilgili pekiştirmeler yapmaktadır. Bu program kapsamında eğitim için gelen kişilere iş ve üretim süreçleri gösterilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Amaçları Nelerdir?

Her alanda olduğu gibi bu programın da belli başlı amaçları bulunmaktadır. Bu programın temel amacı ise iş tecrübesi ya da mesleki deneyimi olmayan kişilere işleri ile alakalı tecrübe kazandırmak ve gereken eğitimleri almasını sağlamaktır. Böylece istihdam edilebilirlik de artacak ve işsizlik oranı azalacaktır.

Bu programın bir diğer amacı ise nitelikli iş gücü oranını artırmaktır. Bu program kapsamında, işverenler işe alacakları kişileri bir süre gözlemleme imkânı bulurlar ve böylece nitelikli iş gücü olan kişiyi istihdam edebilirler.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sayesinde iş arayan fakat herhangi bir tecrübesi olmadığından dolayı iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanabilmektedir ve işverenler de tecrübesi olan ve nitelikli olan kişileri istihdam edebilmektedir. Doğru iş ve işçi bulunma olasılığı böylece artabilir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Hangi İşverenler Yararlanabilir?

Yapılan düzenlemeler ile İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından hangi işverenleri yararlanabildiği belirlenmiştir. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili yayınlanan belgeye ve düzenlemelere göre aşağıdaki kişiler bu programdan faydalanabilmektedir:

  • 4857 sayılı İş Kanunu ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 4a maddesine tabii olarak çalışan en az 2 adet sigortalı çalışanı bulunan iş yerleri.
  • Kuruma kaydı olan işverenler, vakıflar, dernekler, kamu kurumu özelliğinde olan mesleki kuruluşlar, sendikalar, meslek birlikleri, noterler, ticaret ve sanayi odaları İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından faydalanabilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına İşverenler Nasıl Başvurabilir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına kimlerin katılım sağlayabildiği gibi işverenlerin nasıl bu programa başvurabildiği de önemli bir konudur. Gereken şartları sağlayan işverenler, İŞKUR tarafından belirlenen işve meslek danışmanları ya da görevlendirilmiş olan personel yardımı ile il müdürlüklerine ya da hizmet merkezlerine talepte bulunabilirler.

Sonrasında ise işverenlerin talepleri ivedilikle değerlendirilir ve gerekli şartlar sağlanıyorsa İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında düzenlemeler yapılır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına katılabilmek için bazı belirlenmiş olan şartlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki şartı sağlayan kişiler İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına başvurabilir:

  • 15 yaşını doldurmuş olanlar.
  • İŞKUR’a kayıtlı olanlar.
  • İşsiz olanlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına başvurabilmek için gereken şartlar bu şekildedir. Bu programa ön lisans da dahil olmak üzere üniversite öğrencileri de başvurabilmektedir. Fakat işverenin birinci ya da ikinci dereceden yakını olanlar, işverenin eşi olanlar ve işverenin çalışanı olan kişiler bu programa başvuramazlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına katılmak isteyen kişiler, İŞKUR’un internet sayfasına girerek ilanlara bakabilirler. Başvurular hem internet üzerinden, hem de kuruma giderek yapılabilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılacak Kişilerin Belirlenmesi

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını düzenlemek isteyen işverenler, bu programa katılacak kişileri doğrudan seçebilirler. Eğer işveren programa katılacak olan kişileri bulamamışsa ve kurumdan katılımcı talep etmişse, işverenin belirlemiş olduğu şartlar kapsamında İŞKUR adayları seçer. Bu seçilen adaylar içinde de işveren kendi istediklerini seçebilir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Süresi

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının azami süresi 160 fiili gün olarak belirlenmiştir. Program boyunca çalışma saati haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu da günde en az 5 ve en fazla 8 saate denk gelmektedir. Buna ek olarak İl Müdürlüğü ya da Hizmet Merkezi uygun görürse vardiyalı olarak çalışan işyerlerinde mesai saatlerinin dışında da program düzenlenebilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının İşverene Faydaları

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının işverene birçok faydası bulunmaktadır. Program sayesinde işveren, işe alacağı kişiyi işbaşında görebilir ve yeteneklerinin ne olduğunu öğrenebilir. Böylece doğru işçiyi istihdam etmesi daha da kolaylaşır. Diğer bir yandan da, bu program kapsamında işverenin herhangi bir mali yükümlülüğü yoktur, bu yüzden artı yönü fazladır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Katılımcıya Faydaları

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, katılımcılara eğitim aldıkları alanda tecrübe edinmelerini ve beceri kazanmalarını sağlar. Bu programa katılım sağlayan üniversite öğrencileri staj yükümlülüklerini de yerine getirebilir ve deneyimlerini özgeçmişlerine ekleyebilir. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı süresi boyunca katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin bu program boyunca burs ya da kredilerinin kesilmemesi de bir artıdır. Ayrıca bu program boyunca katılımcılara, iş kazası, meslek hastalığı ile ilgili sağlık sigortası primleri de ödenmektedir.Bunu Okudunuz Mu?


Mavi Yakada Gıda Sektörü İnşaatın Tekelini Kırdı
Eleman.net yılın ilk 6 aylık değerlendirmesinde dönemsel değişim başrolde Türkiye’de işsizlik yüzde 9,7’den yüzde 9’a gerilerken, mavi yaka ve ara kademe istihdamında gıda sektörü galip çıktı. Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net'in verilerine göre; bu yılın ilk 6 ayında sektörler açısından dönemsel değişim başrolde oldu.

Eleman mı Arıyorsunuz?

250 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12