facebook

Makine Bakım Personeli

SAĞLAM METAL

Kocaeli - Çayırova 17-03-2023
Özel Takım Çelikleri ve Bakır Alaşımları üretimi yapan firmamızın Çayırova Fabrikasında çalışmak üzere "Makine Bakım Personeli" arayışımız bulunmaktadır.

* Redüktör söküp toplayıp bakımının yapılması,
* Yüksekte vinç bakımının yapılması,
* Hidrolik ve pnömatik piston bakımının yapılması,
* Kaynak ve makine bilgisinin olması,
* Tercihen üretim sektöründe deneyimi olan,

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3464119


Kadın veya Erkek No: 3464119 Tam Zamanlı
Bu ilana sadece online başvuru yapabilirsiniz!
Benzer İlanlar
İş Ara
Başvuru Yap veya Hızlı Özgeçmiş Oluştur

Firmanın Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. KVKK kapsamında, “Veri İşleme Faaliyetleri” her türlü kişisel verilere yönelik olarak; tutma, kayıt altına alma, saklama, aydınlat ... Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. KVKK kapsamında, “Veri İşleme Faaliyetleri” her türlü kişisel verilere yönelik olarak; tutma, kayıt altına alma, saklama, aydınlatma, transfer etme, silme, imha etme, sınıflandırma, geri alma, erişim sağlama ve yasaların gerekli gördüğü diğer faaliyetleri tanımlamaktadır.

2. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, Çalışan Adayı’nın Şirket’e yapmış olduğu iş başvurusu ile ilgili olarak sunduğu özgeçmiş ve doldurduğu iş başvuru formu kapsamında paylaşmış olduğu özel ve genel nitelikli kişisel verileri, başvurduğu pozisyon ve mevcutta var olan ya da ileride açılabilecek olan adayın profiline uygun diğer pozisyonlarda işe alım ve değerlendirme sürecinde kullanmak amacıyla “veri sorumlusu” sıfatıyla yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde ve en fazla 2 (iki) yıl süreyle işleyebilecektir

3. Şirket, yukarıda anılan kapsamla sınırlı olmak koşulu ile Çalışan Adayı kişisel verilerini hukuka uygun olarak her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, Çalışan Adayının kendisinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilecek; yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile yasal düzenlemelerin zorunlu tuttuğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecek, kişisel verileri bu kişi ve kurumların bulunduğu ülkelere ve Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilecektir.

4. Sağlam Metal, edindiği kişisel verileri KVKK madde 5 ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir:

• İlgili veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde,
• Kanunda açıkça öngörülmesi halinde,
• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında veri işlenmesi,
• Amaçla sınırlı olmak kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatini gerektirdiği durumlarda veri işlenmesi,
• Fiili imkânsızlık ile rızasının açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başkasının hayatı/beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma halinde veri işlenmesi.

5. Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince Şirket’e yazılı ya da kişisel verilerin korunması hakkında mevzuatın öngördüğü diğer iletişim araçları ile başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:


- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme;
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
- İlgili mevzuat çerçevesinde amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme;

6.Kişisel veri sahibi, Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine yönelik veri sahibi, her türlü sorularını/itirazlarını Veri Sorumlusu Sağlam Metal’e info@saglammetal.com veya saglammetal@hs02.kep.tr adresinden yazılı olarak iletebilir.

“Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimin neler olduğunu, ne amaçlarla işlendiğini ve paylaşımının yapıldığını, söz konusu verilerin Şirket bünyesinde ne kadar süreyle muhafaza edildiğini, kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve veri sahibi olarak Kanun’da yazılı haklarımı içerir aydınlatma ile tarafıma yapılan bilgilendirmeyi anladım, idrak ettim ve yukarıda yer alan tercihlerime uygun olarak açık rızam ile kabul ediyorum.”


Ad-Soyad :
İmza :
Tarih :

Bakım Teknikeri Nedir, Ne İş Yapar?

Bakım teknikeri, rutin ekipman kontrolünü gerçekleştirmek ve sık sık karşılaşılan arızaları onarmaktan görevli kişidir. Makine ve ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımını yapmak, makinelerin bozulmamasını sağlamak, ekipmanların güvenlik yönergelerine uygun olarak çalışmasını sağlamak temel görevlerindendir. Bakım teknikeri olmak için Meslek Yüksekokullarının Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Aradığınız "Makine Bakım Personeli" İlanını Hemen Bulun!

350 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur
eleman.net appicon
Yeni iş fırsatları, başvuru durumu ve firmadan gelen mesajlardan haberdar olmak ister misiniz?