facebook

Oto Yıkama Elemanı (Dönemsel)

Vosmer Otomotiv Ticaret Ve Sanayi

Vosmer Otomotiv Ticaret Ve Sanayi firmasının aktif ilanlarına veya diğer Oto Yıkama Elemanı (Dönemsel) ilanlarına göz atabilirsiniz.

Vosmer Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Oto Yıkama Elemanı (Dönemsel) ilanı için başvuru süresi dolmuştur.

Benzer Oto Yıkama Elemanı (Dönemsel) ilanlarını inceleyebilirsiniz veya iş ilanları sayfasından tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Benzer İş İlanlarını Görüntüle İlan Yayınlandığında Bildir

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3547459


Kadın veya Erkek No: 3547459 Yan Haklar: Yemek, Sağlık Sigortası Dönemsel

Firmanın Aydınlatma Metni

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI / STAJYER-ÇIRAK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı ... Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI / STAJYER-ÇIRAK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi çerçevesinde Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) tarafından çalışan, çalışan adayları, stajyer ve çırakların iş süreçlerinin yürütülmesi sırasında toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Vosmer Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; matbu formlar, e-mail ve kariyer sitelerine başvuru, Şirketimiz tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması başta olmak üzere), Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu işleme şartların bulunmaması halinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, Şirketin İnsan Kaynakları/İstihdam politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri dâhilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı
Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dâhilinde; Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve ilgili kişi için hizmet sunulması amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir. Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) kişisel verilerin aktarılması konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şirketimiz bünyesindeki kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar dahilinde yetki erişimine sahip çalışanlar tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken ölçüde erişilebilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızı giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya e-posta ve güvenli elektronik imzalı KEP adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.vosmer.com.tr internet sitesinde yer alan Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Vosmer Otomotiv Ticaret Ve Sanayi

Vosmer Otomotiv Ticaret Ve Sanayi

Firmanın Tüm İlanları Firmayı Favorilerime Ekle

Aradığınız "Oto Yıkama Elemanı (Dönemsel) " İlanını Hemen Bulun!

350 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur