facebook
  1. SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ
  2. Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli)

Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli)

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ

Biz Kimiz?

Kargo dağıtım sektörüne yenilikçi çözüm ve hizmetler getirmek, son nokta teslimatı kültürünü geliştirmek üzere yola çıktık! Aygaz A.Ş iştirakleri içerisinde yer alan; teknolojisinden ve insanından aldığı güçle, yeni nesil teslimat çözümleri sunan Koç topluluğu şirketiyiz. Tutkulu ekibimiz ve iddiali hedeflerimizle her geçen gün hızla büyüyoruz. DNA’mızda eşsiz müşteri deneyimi, sürekli öğrenme ve iyileşme, yenilik ve dinamizm var.

Bu heyecan verici yolculukta Saha Operasyonumuzda bizimle birlikte çalışacak; müşterilerimizle beklediklerini buluşturmak için en az bizim kadar heyecanlı, aşağıdaki özelliklere sahip bir“ Saha Operasyon Lideri” arıyoruz.

Sende aradığımız özellikler neler?

En az ön lisans mezunu
B sınıfı ehliyete sahip
En az 3 yıl sürücülük deneyimi olan
SRC-2 ve SRC-4 belgeleri ile psikoteknik belgesi bulunan
Son nokta teslimat operasyonları konusunda en az 3 yıl deneyimli
İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişimi ve temsili kuvvetli
Teknolojiye ilgili
Ekip yönetimi ve eğitimi konusunda deneyim sahibi
Antalya'da ikamet eden ya da edebilecek olan
Gelişime ve değişime açık olmasını bekliyoruz.

Bu pozisyonda neler yapmanı bekliyoruz?

Görev alanında çalışan Saha operasyon Sorumlularımızın hedef performans kriterlerini takip etmeni ve performanslarını geliştirerek şirket standartlarında hizmet sunmalarını sağlamanı
Yeni işe başlayan Saha operasyon sorumlularımızın uygulama eğitim programlarını planlayarak eğitimlerini gerçekleştirmeni
Müşteri anket sonuçları doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, kısa-orta vade eğitim planlarını oluşturmanı
Müşteri deneyimi skorlarına göre saha personelinin kullanımına yönelik ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaları belirlemeni
Saha Operasyon Sorumlularımızın çalışma alanlarında tespit edilen adres bilgi güncellemelerinin ilgili birimlerle paylaşılmasını sağlayarak adres sistemini geliştirmeni
Saha operasyon sorumlularımızın el terminali kullanım performansını takip ederek, online bilgi akışının devamlılığını sağlamanı bekliyoruz.

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3058026


Kadın veya Erkek No: 3058026 Tam Zamanlı

Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) İstanbul Anadolu Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) İstanbul Avrupa Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) Ankara Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) Kocaeli Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) İstanbul Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) Kargo Acente Kurye


Bu ilana sadece online başvuru yapabilirsiniz!
Benzer İlanlar
İş Ara
Başvuru Yap veya Hızlı Özgeçmiş Oluştur

Firmanın Aydınlatma Metni

AYGAZ AYKARGO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA ve RIZA METNİ
Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

AYGAZ AYKARGO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA ve RIZA METNİ

Şirketimiz tarafından AYGAZ AYKARGO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANI kapsamında, bayilerimizde istihdam edilmenize aracılık etmek amacıyla başvurunuzun alınması ve başvurunuz kapsamında ilgili bayilerimize yönlendirilmeniz, proje kapsamında ilgili iş birimlerimiz tarafından süreçlerin planlanması ve icrası, şirketimizce sunulacak fayda ve hizmetlerden yararlandırılmanız ve iş bu fayda ve hizmetlerden haberdar edilmeniz amacı ile tarafınızla iletişim kurulması için başvurunuz kapsamında vermiş olduğunuz iletişim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz ve kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Ve yine burada belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz bayilerimizle, hissedarlarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilen taraflar ile paylaşılmasını ve yine bu kapsamda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan AYGAZ AYKARGO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından bu bildirim ile açıklanacak amaç ve kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacı hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz tarafından TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINI kapsamında, bayilerimizde istihdam edilmenize aracılık etmek amacıyla başvurunuzun alınması, başvurunuz kapsamında ilgili bayilerimize yönlendirilmeniz, proje kapsamında ilgili iş birimlerimiz tarafından süreçlerin planlanması ve icrası, şirketimizce sunulacak fayda ve hizmetlerden yararlandırılmanız ve iş bu fayda ve hizmetlerden haberdar edilmeniz amacı ile tarafınızla iletişim kurulması için iletişim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz ve kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Fiziken ve/veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; bayilerimizle, hissedarlarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir. Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak kanunen sahip olduğunuz haklardan bahsetmek isteriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirketimiz tarafından değerlendirilecek talebiniz, Kanun kapsamında uyarınca en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat projelerini planlayan, yürüten, geliştiren, denetimini yapan, projede yer alan ekibin eğitimini yapan kişilerdir. Çizimi hazır olan projelerin işletme inşaat standartlarına uygunluğunu kontrol etme yetkisi inşaat mühendislerine aittir. İnşaat mühendislerinin sayısal zekası, fiziği, matematiği ve ekonomi bilgisinin kuvvetli olması beklenir.


İnşaat mühendisi yapıların plan ve proje yapımı ile ilgilenen kişidir. Tüm köprü, yol, baraj, kanalizasyon ve apartman yapımlarında inşaat mühendisine ihtiyaç duyulur. İnşaatı yapan ya da gerekli gördüğü durumlarda yıkan inşaat mühendisi, inşaatta kullanılacak malzemeleri de belirler ve o malzemelerin maliyetlerini hesaplar. Projenin sorunsuz ve zamanında tamamlanmasına yardımcı olur.

Takım çalışması ve yönetimine yatkın olması aranan kişilik özelliklerindendir. İnşaat mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ

Aradığınız "Saha Operasyon Lideri ( İstanbul, Ankara, Kocaeli) " İlanını Hemen Bulun!

350 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur
eleman.net appicon
Yeni iş fırsatları, başvuru durumu ve firmadan gelen mesajlardan haberdar olmak ister misiniz?