Saha Operasyon Sorumlusu (Kurye) - Denizli / Merkez

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ

Sendeo Dağıtım Hizmetleri firmasının aktif ilanlarına veya diğer Saha Operasyon Sorumlusu (Kurye) - Denizli / Merkez ilanlarına göz atabilirsiniz.

Sendeo Dağıtım Hizmetleri Saha Operasyon Sorumlusu (Kurye) - Denizli / Merkez ilanı için başvuru süresi dolmuştur.

Benzer Saha Operasyon Sorumlusu (Kurye) - Denizli / Merkez ilanlarını inceleyebilirsiniz veya iş ilanları sayfasından tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Benzer İş İlanlarını Görüntüle İlan Yayınlandığında Bildir

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3477211


Kadın veya Erkek No: 3477211 Tam Zamanlı

Firmanın Aydınlatma Metni

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA ve RIZA METNİ

... Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA ve RIZA METNİ

Şirketimiz tarafından SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANI kapsamında, bayilerimizde istihdam edilmenize aracılık etmek amacıyla başvurunuzun alınması ve başvurunuz kapsamında ilgili bayilerimize yönlendirilmeniz, proje kapsamında ilgili iş birimlerimiz tarafından süreçlerin planlanması ve icrası, şirketimizce sunulacak fayda ve hizmetlerden yararlandırılmanız ve iş bu fayda ve hizmetlerden haberdar edilmeniz amacı ile tarafınızla iletişim kurulması için başvurunuz kapsamında vermiş olduğunuz iletişim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz ve kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Ve yine burada belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz bayilerimizle, hissedarlarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilen taraflar ile paylaşılmasını ve yine bu kapsamda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından bu bildirim ile açıklanacak amaç ve kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacı hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz tarafından TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞANI İŞ İLANINI kapsamında, bayilerimizde istihdam edilmenize aracılık etmek amacıyla başvurunuzun alınması, başvurunuz kapsamında ilgili bayilerimize yönlendirilmeniz, proje kapsamında ilgili iş birimlerimiz tarafından süreçlerin planlanması ve icrası, şirketimizce sunulacak fayda ve hizmetlerden yararlandırılmanız ve iş bu fayda ve hizmetlerden haberdar edilmeniz amacı ile tarafınızla iletişim kurulması için iletişim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz ve kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Fiziken ve/veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; bayilerimizle, hissedarlarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir. Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak kanunen sahip olduğunuz haklardan bahsetmek isteriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirketimiz tarafından değerlendirilecek talebiniz, Kanun kapsamında uyarınca en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ

Aradığınız "Saha Operasyon Sorumlusu (Kurye) - Denizli / Merkez" İlanını Hemen Bulun!

400 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur