Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?


Günümüzde hem küreselleşmenin hız kazanmış olması hem de dijitalleşmenin bu süreci desteklemesi iş dünyasını da yakından etkileyen gelişmelere alan açar. Bu anlamda Türkiye’deki şirketler ve girişimciler ile yurt dışındaki şirketler ve girişimler arasındaki etkileşim de her geçen gün güçlenmeye devam eder. Türkiye’de pek çok girişimci, faaliyet merkezi Türkiye olmak üzere şirket kurup yabancı ortaklarla birlikte çalışma konusunda ilgi sahibidir. Bu ilginin yanı sıra pek çok soru işaretini de beraberinde getiren yabancı ortaklı şirket kuruluşu konusu, birçok yönüyle detaylı bir biçimde incelenmelidir. Eğer siz de yabancı ortaklı şirketler ve kuruluş süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz konu hakkındaki temel ayrıntıları gelin birlikte inceleyelim.

Yabancı Ortaklı Şirket Nedir?

Yabancı ortaklı şirket, en az bir ortağının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmadığı, genellikle yerel ve yabancı ortakların bir araya gelerek kurduğu şirket türleridir. Türkiye’de ortakları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerden oluşan pek çok yabancı uyruklu şirket bulunur. Bu şirketlerin en önemli işlevlerinden biri yatırımlarını Türkiye pazarında değerlendirmek isteyen yabancı girişimcilerin ticaret ve hizmet sunmak için alan bulmalarını sağlamaktır. Yabancı uyruklu şirketler birçok avantajlı niteliğe ve son derece basit bir tanıma sahip olsa da şirket kuruluş ve yönetim süreci üst düzey hassasiyet ve profesyonellik gerektirir. Zira yabancı uyruklu şirket kuruluşu hem yasal hem de operasyonel olarak pek çok prosedürü ve işleyiş gerekliliğini beraberinde getirir.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmanın Şartları Nelerdir?

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması şartları, genel çerçevede Türkiye’deki şirket kuruluş süreci ile doğrudan örtüşür. Yabancı ortaklı şirket kurmak isteyen kişilerin her şeyden önce şirketin türüne, ortaklık yapısına, sermaye miktarına ve şirketle ilgili temel ayrıntılara karar vermesi gerekir. Bunun ardından hem yerli ortaklar hem de yabancı ortaklar gerekli olan bütün evrakları ve izinleri temin etmelidir. Evrakların ibrazı, vergilendirme süreçlerinin yasal altyapısı ve gerekli onayların alınması tamamlandıktan sonra şirket faaliyet sunmak için hazır hale gelebilir. Türkiye’de şirket kurup faaliyet sürdürmenin yasal prosedürlerini kabul edip gerekli bilgi ve belgeleri istenildiği şekilde ibraz eden her yabancı uyruklu kişi, şirket kurabilir veya limited şirkete yabancı ortak alınması gibi yöntemlerle şirketlere ortak olabilir.

Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?

Yabancı ortaklı şirket kuruluş sürecini, yerine getirilmesi gereken prosedürler bakımından iki farklı açıdan incelemek mümkündür. Bu bağlamda şirketin gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak kurulması üzerinden yola çıkılır.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler tek başına veya Türk gerçek/tüzel kişilerle ortaklık yaparak şirket kurma sürecini tamamlayabilir. Aynı şekilde yabancı tüzel kişiler de Türkiye’de tek başına şirket kurup şubeler ve temsilcilikler açabilirler. Gerçek veya tüzel yabancı ortakların Türkiye’de şirket kurması için vergi dairesi kaydı, ticaret sicil kaydı, genel kurul kararı, görevlendirmeler ve vekaletname gibi süreçleri tamamlaması gerekir. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler apostil onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümeleri ile ibraz edilmelidir. Bu süreçte söz konusu yabancı ortaklı şirket kuruluşu İTO gibi mesleki odalara kayıt edilir ve oda bünyesinde faaliyet göstermeye başlar.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yabancı ortaklı şirket kuruluş süreci için temin ve ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Şirket ana sözleşmesi
 • Yerli ve yabancı ortakların tümüne ait kimlik belgeleri veya pasaportları
 • Vergi levhası
 • Noterden alınan imza sirküleri
 • Ticaret Sicil Kaydı Belgesi
 • İlgili meslek odalarına kayıt belgesi
 • Şirketin kuruluş sermayesinin yatırıldığına dair belge
 • Şirkete ait ticari banka hesabı oluşturulduğuna dair belge

Şirket kuruluş sürecinde gerekli olan tüm belgeler, yasal çerçevede göre temin edilmeli ve sunulmalıdır. Belgelerin eksik olması durumunda şirket kuruluş sürecinde birtakım aksaklıklar meydana gelebilir. Bu durumda ortaya zaman ve maliyet kaybı çıkar.

Yabancı Ortakların Çalışma İzni Alması Gerekir mi?

Bu 5 kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için istenir. Aynı şirkette yer alan birden fazla yabancı için çalışma izni alınmak isteniyorsa, ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için de 5 Türkiye vatandaşının istihdamının sağlanması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için şirketin ödenmiş sermayesinin minimum 100 bin TL olması ya da brüt satış cirosunun en az 800 bin TL olması gerekir. Bunlara alternatif olarak şirketin 250 bin dolar ihracat hacmine sahip olması da çalışma izni için yeterlidir. Ayrıca yabancı uyruklu şirket ortaklarının şirket sermayesinin minimum 40 bin TL miktarında olacak şekilde en az yüzde 20’sine sahip olması gerekir.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmanın Maliyeti Nedir?

Yabancı ortaklı şirket kuruluş maliyeti ile ilgili net bir miktar söylemek mümkün değildir. Şirket kuruluş aşamasında şirketin türü, sermayesi, hedef kitlesi, iş hacmi, operasyonel giderleri ve diğer kuruluş giderleri çerçevesinde genel bir maliyet hesabına varılabilir. Bununla birlikte düzenli vergi ödemeleri ve aidatlar da kuruluş sürecinin ardından devam eden yasal maliyetler olarak şirketin yapısına ve bilançosuna göre değişiklik gösterir.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Yabancı ortaklı şirket kurmak hem Türk ortaklar hem de yabancı ortaklar açısından pek çok avantajı bir araya getirir. Bu bağlamda ön plana çıkan yabancı ortaklı şirket avantajları şunlardır:

 • Yabancı ortaklar Türkiye’nin yüksek potansiyelli ve geniş pazarına hizmet sunabilir.
 • Türk ortaklar yabancıların sahip olduğu farklı çalışma kültürlerinden ve metotlardan yararlanabilir.
 • Farklı ülkelerin ürün ve hizmetlerindeki ayrıcalıklı noktalar üzerinden gelişmiş ürün ve hizmetler sunulabilir.
 • Türkiye’ye ithalat ve yurt dışına ihracat konusunda şirketler için güçlü bir network ağı oluşturulabilir.

Eğer siz de yabancı ortaklı ve Türkiye merkezli bir şirket kurmak isterseniz şirketinizin yapısını, finansal altyapısını ve operasyonel niteliklerini belirleyip gerekli evrakları tamamlayarak şirket kuruluş sürecini tamamlayabilirsiniz.

İçeriği Paylaşın

eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.

Hemen Özgeçmiş Oluştur

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Hemen iş ilanınızı yayınlayın ve milyonlarca iş arayan adaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.