facebook

Cafe Crown Gıda Sanayi Ve Ticaret A. Ş. firmasının aktif ilanlarına veya diğer Sevkiyat Planlama Uzmanı ilanlarına göz atabilirsiniz.

Cafe Crown Gıda Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Sevkiyat Planlama Uzmanı ilanı için başvuru süresi dolmuştur.

Diğer Sevkiyat Planlama Uzmanı ilanlarını inceleyebilirsiniz veya iş ilanları sayfasından tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Benzer İş İlanlarını Görüntüle Özgeçmiş Oluştur

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3451708


Erkek 20 - 40 arası No: 3451708 Deneyim: 1-2 Yıl Tam Zamanlı

Firmanın Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmi ... Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi, Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanması gibi amaçlarla işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ayrıca Şirketimizin kullandığı bilişim sistemlerinin veri tabanlarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; İnternet sitemizde (https://beydagida.com.tr/) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Beyda Gıda A.Ş. - Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi No:15 34520 Beylikdüzü/İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “beydagida@hs02.kep.tr”adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@beydagida.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Adayın Adı-Soyadı: İmza: Tarih:

 

Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin “Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” (Bundan böyle kısaca “Beyda Gıda” olarak anılacaktır.) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Beyda Gıda‘nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla Beyda Gıda’ya ilettiğim her türlü kişisel verimin,
Beyda Gıda’nın insan kaynakları havuzunda saklanmasına ve ihtiyaç halinde tarafımla iletişime geçilmesine, onay veriyorum. onay vermiyorum.

Özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Beyda Gıda tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgilerin/verilerin Beyda Gıda tarafından kaydedilmesine,
onay veriyorum. onay vermiyorum.

Adayın Adı-Soyadı: İmza: Tarih:

Cafe Crown Gıda Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

Cafe Crown Gıda Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

Firmanın Tüm İlanları Firmayı Favorilerime Ekle

Aradığınız "Sevkiyat Planlama Uzmanı" İlanını Hemen Bulun!

350 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur