GARSON - VİAPORT AVM TAVUK DÜNYASI

TAVUK DÜNYASI

Tavuk Dünyası firmasının aktif ilanlarına veya diğer Garson - Viaport Avm Tavuk Dünyası ilanlarına göz atabilirsiniz.

Tavuk Dünyası Garson - Viaport Avm Tavuk Dünyası ilanı için başvuru süresi dolmuştur.

Benzer Garson - Viaport Avm Tavuk Dünyası ilanlarını inceleyebilirsiniz veya iş ilanları sayfasından tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Benzer İş İlanlarını Görüntüle İlan Yayınlandığında Bildir

Eleman.net'te yayınlanmaktadır. İlan No: 3465073


Kadın veya Erkek No: 3465073 Tam Zamanlı

Firmanın Aydınlatma Metni

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI
ELEMAN.NET

KİŞİSEL VERİLERİN ... Detaylı Bilgi

Firmanın Aydınlatma Metni

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI
ELEMAN.NET

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sk. Hilltown AVM. Apt No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul adresinde mukim, Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Şirket veya Tavuk Dünyası”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

www.eleman.net platformu tarafından sağlanan istihdam hizmetleri kapsamında elde edilen ve iş başvurusu neticesinde Şirket’e aktarılan kişisel verileriniz ve özgeçmişinizde yer vermeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Şirket tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel veya stajyer temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir.

www.eleman.net platformu üzerinden yapılan iş başvuruları neticesinde Tavuk Dünyası’na aktarılacak olup Tavuk Dünyası tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz ve işleme amaçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, sürücü belgesi sınıfı, uyruk

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Adres, İletişim adresi, Telefon , E-posta adresi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Çalışanın, firma bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, Online Mülakat Kamera Kayıtları ve Ses Kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi Sağlık Bilgileri,

Sağlık bilgisi*, *(İşe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile) Covid-19 Test Sonucu, HES Kodu Bilgisi ,Ateş Ölçüm Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Adayı Bilgisi

mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, üye olunan kulüpler ve ilgi alanları, iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler Referans bilgileri, Askerlik Durumu, Öğrenim Durumu, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İş Başvuru Formları, Geçmiş İş Deneyimi, Kişilik Envanteri Sonuçları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

www.eleman.net platformu üzerinden yapacağınız iş başvuruları sonucunda paylaştınız ve işbu platform üzerinde oluşturacağınız herkese açık profillerinizden elde edilecek kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Tavuk Dünyası tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde www.eleman.net platformu üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Ayrıca açık rızanız olması durumunda Şirket ile paylaşılan kişisel veriler yine yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda açık pozisyon olması durumunda çalışan/stajyer adayı ile yeniden iletişime geçmek ve ilgili pozisyonda değerlendirilmek üzere 1 yıl süre ile Şirket tarafından saklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1'e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun'un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sk. Hilltown AVM. Apt No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan tavukdunyasi@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@tavukdunyasi.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

İlana Eklenilen Konumlar

Haritayı Göster

Benzer Garson - Viaport Avm Tavuk Dünyası İş İlanları

Aradığınız "Garson - Viaport Avm Tavuk Dünyası" İlanını Hemen Bulun!

400 Bin firma ve 20 Bin aktif iş ilanı ile her sektörden iş ilanı Eleman.net'te. Hemen özgeçmişinizi oluşturun, ilanları inceleyin, başvurunuzu yapın ve aradığınız işe ulaşın.

Hemen Özgeçmiş Oluştur